Dry Needling

Myofasciale triggerpoints/myofasciaal pijnsyndroom en dryneedling

Onder myofasciaal pijnsyndroom verstaat men klachten in het houdings- en bewegingsapparaat welke veroorzaakt worden door de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints (MFTrP). Een MFTrP (pijnlijke spierverharding) kan bewegingsbeperking, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken. Een triggerpoint is een kleine, voelbare verharding in de spier, die pijnlijk is bij druk. Het is een plaatselijke verkramping van een aantal spiervezels. Door deze verkramping staat de gehele bundel van spiervezels strak en voelt aan als een strakke streng. Druk op de triggerpoint kan een uitstralende pijn veroorzaken (referred pain).

Meestal ontstaan de klachten door een combinatie van verschillende factoren (overbelasting met ongunstige omstandigheden zoals stress, vermoeidheid, slechte voeding, overtraining, slaaptekort etc.).

Kenmerkende symptomen van een MFTrP:

–          pijn ter plekke in de spier met of zonder uitstraling
–          myofasciale pijn varieert van een zwaar zeurend of drukkend gevoel tot een doof, tintelend gevoel, maar kan ook zeer heftig en stekend zijn.
–          bewegingsbeperking/ stijfheid
–          krachtsverlies
–          gevoelige huid
–          reacties als zweten, duizeligheid, licht in het hoofd, wazig zien, rillerig zijn of koude handen
Waaruit bestaat de behandeling bij myofasciale pijnklachten:
–          onderzoek: wat is de oorzaak van de klachten en is er sprake van myofasciale pijnklachten
–          massagetechnieken, rekoefeningen, ontspanningsoefeningen, oefentherapie, medical taping, adviezen voor thuis/werk/sport
–          dry needling

Wat is dry needling?

Bij dry needling wordt een steriele, niet holle acupunctuurnaald door de huid heen in een triggerpoint geprikt. Hierdoor wordt een reflex opgewekt (local twitch response LTR), waardoor de spiervezels onwillekeurig samentrekken en daarna een ontspanning in de aangedane spier bewerkstelligen. Een groot voordeel van dry needling is dat de spierstofwisseling die door de triggerpoints ernstig gehinderd werd meteen gaat herstellen.

Dry needling is geen pijnvrije behandelingstechniek, maar de meeste mensen kunnen de behandeling goed verdragen. De behandeling veroorzaakt naast wat pijn soms tijdelijk een verminderde functie. Dit verdwijnt binnen enige uren tot dagen, daarna ervaren de meeste mensen een verbetering van de klachten.

Wanneer geen dry needling:
–          acuut letsel
–          bloedstollingsproblemen, gebruik van bloedverdunners
–          naaldangst
–          zwangerschap

Kosten: dry needling is een onderdeel van reguliere fysiotherapie, vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.