Spel-beweeggroep Tref!

Vanuit de plannen om het Medisch Centrum in de Kruidenwijk in Nijverdal uit te breiden is een samenwerking tot stand gekomen tussen de kinderfysiotherapie en de kinder- en jeugdpsychologie om samen een groep kinderen in de leeftijd van de basisschool te begeleiden.

Voor wie is Tref! Bedoeld?

Tref! Is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, die moeite hebben met het vinden van de aansluiting in spelsituaties en gebaat zijn bij een insteek die niet talig, maar handelend is.

Doel van de Tref!- Groepsbijeenkomsten

Optimaliseren van de sociaal-emotionele ontwikkeling door het inzetten en stimuleren van de motorische vaardigheden binnen een groepsbehandeling.

Inhoud van de Tref!-Groepsbijeenkomsten

Door het bewegen in een groep te combineren met aanwijzingen in het gedragsmatig functioneren in een groep wordt op een vanzelfsprekende manier gewerkt aan de ontwikkeling van een betere houding in het samen leren/spelen/functioneren /afstemmen. Naast een geformuleerd groepsdoel (“samen leren zijn”) wordt voor elk kind ook een individueel doel geformuleerd, in overleg met het kind, zijn ouders en daar waar wenselijk school.

Praktische informatie

Op vrijdagmiddag 15:15 en 16:15 uur worden de lessen gegeven in de gymzaal van de Kruidenwijk. Er zijn 10 opeenvolgende lessen, uitgezonderd de schoolvakanties.  De begeleiding is in handen van kinderfysiotherapeut Bernadette Bakker. De groep is nooit kleiner dan 6 kinderen en nooit groter dan 10. Bij de start en afsluiting wordt een test afgenomen bij de kinderen om te kunnen evalueren hoe ze de groei in hun eigen competenties beleven.

Kosten

De behandelingen kunnen deels gedeclareerd worden vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van een eventuele aanvullende verzekering wordt de behandeling vergoed. De Tref! is toegankelijk zonder verwijzing.

Informatie

Voor vragen of aanmelding:

Bernadette Bakker: bernadette@fysiotherapiekruidenwijk.nl  of 0548-616687