Hier vindt u onze nieuwtjes en lopende zaken.
Nieuws
manuele therapie concept Mulligan

Afgelopen januari en februari heeft Johan de cursus manuele therapie concept Mulligan gevolgd in Zwolle.

Combispreekuur fysiotherapie/ podotherapie

Donderdag 19 maart zal er weer een combispreekuur plaatsvinden met de podotherapeut en de (kinder)fysiotherapeut. Dit spreekuur zal gehouden worden van 15.30 uur tot 16.30 uur. Bent u onder behandeling bij de podotherapeut of bij de (kinder)fysiotherapeut en heeft u vragen met betrekking tot de andere discipline? Meld dit dan bij uw therapeut, zodat u ingepland kunt worden voor het spreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt in 5 tot 10 minuten een korte screening gedaan, waarna eventueel een afspraak gepland kan worden bij 1 van de 2 disciplines.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via laura@fysiotherapiekruidenwijk.nl

Nu ook Zwangerfit op zaterdagmorgen

Er is op zaterdagmorgen een tweede groep Zwangerfit bij DRW fitnesscentrum van 9.00-10.00 uur.

Informatie en opgave: mieke@fysiotherapiekruidenwijk.nl

Adres DRW: Fuutweg 10  7442 CL Nijverdal

 

 

Open Huis Sportjefit Den Ham

Vanaf april 2015 openen wij een tweede vestiging in Den Ham. Naast het bekende adres aan de Molenstraat is er een praktijkruimte ingericht op de begane grond bij sportschool Sportjefit, waar wij tevens gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de sportschool.

Roald en Laura zijn het aanspreekpunt op deze locatie, telefoon 0548-616799

21 Maart is er een open huis van 09.00- 11.30 uur. U bent van harte welkom!

Aanmelding combinatiespreekuur podotherapie en (kinder)fysiotherapie nog mogelijk.

Op een nog nader te bepalen datum zullen we wederom de krachten bundelen en een combinatiespreekuur houden met de podotherapie en de (kinder)fysiotherapie. Dus mocht u bij één van de disciplines(podotherapie of (kinder)fysiotherapie) onder behandeling zijn en een vraag hebben met betrekking tot de andere discipline, meldt u dan aan bij uw behandelend therapeut voor het spreekuur. Tijdens dit spreekuur volgt een korte screening van ongeveer 5-10 min en indien nodig wordt een vervolgafspraak door 1 van de disciplines ingepland.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen via renate@fysiotherapiekruidenwijk.nl

Zwangerfit doorlopend in Nijverdal en Den Ham

Fit blijven tijdens de zwangerschap kan in Nijverdal en Den Ham. Onder leiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut gaat u sporten en zal er specifieke training gegeven worden voor uw zwangere lichaam. Voor meer informatie kunt u verder op deze site kijken onder het kopje Zwangerfit of mail naar mieke@fysiotherapiekruidenwijk.nl (Nijverdal) en renate@fysiotherapiekruidenwijk.nl (Den Ham)

Club Extra weer gestart

De beweeggroep Club Extra is weer gestart na de vakantie. Club Extra is een beweeggroep voor kinderen met lichamelijke en/of motorische problemen. Onder leiding van een kinderfysiotherapeut en een psychomotorisch therapeut gaan de kinderen lekker sporten. Lijkt dit wat voor uw kind of wilt u meer informatie? Mail of bel dan naar bernadette@fysiotherapiekruidenwijk.nl of 0548-616645.

Tref! gestart voor de 4e keer

Beweeggroep Tref! is afgelopen vrijdag gestart voor de 4de keer alweer met 10 kinderen. Voor deze serie zit de groep vol! Maar voor meer informatie en eventueel aanmelding voor een volgende groep kunt u mailen naar bernadette@fysiotherapiekruidenwijk.nl of belt u 0548-616645. Tref! is een beweeggroep onder leiding van een kinderfysiotherapeut en een psychomotorisch therapeut.

Nu ook psychomotorische therapie in de Kruidenwijk!!

Ik ben Nienke Ekelenkamp en ben verleden jaar afgestudeerd als psychomotorisch therapeut (ook wel aangeduid als PMT) en bewegingsagoog. Sinds januari 2014 ben ik actief bij fysiotherapie Kruidenwijk.

Ik werk op het gebied van beweging en lichaamservaring. Beweging in de ruime zin van het woord, van het vasthouden van materiaal, tot verschillende sporten. Bij lichaamservaring gaat het om het concentreren op de ervaring en de beleving van het eigen lichaam. Voorbeelden hiervan zijn ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen.
Het doel van de psychomotorische therapie, zoals die geformuleerd is door de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT), luidt: “Het tot stand brengen van een gedragsverandering of tenminste een bijdrage te leveren daaraan en daarmee psychosociale of psychiatrische problematiek weg te nemen of te verminderen”.

Bij kinderen op jongere leeftijd zal PMT zich vooral beperken tot het doen van activiteit en het vragen naar de ervaring van deze activiteit. Er zal niet al teveel gepraat worden, en ook plezier zal een plek innemen binnen de behandeling. Observaties zijn (in het begin) van belang om na te gaan waar de kinderen tegenaan lopen en hoe ze hier zelf mee omgaan.

Concreet werk ik dus vooral door middel van verschillende oefeningen, afgewisseld met praten. De oefeningen zijn afhankelijk van de hulpvraag en de daarbij horende thema’s. Ik werk altijd in de oefenzaal van de praktijk, zodat er voldoende ruimte en materiaal ter beschikking is.

Een behandeling bestaat vaak uit 10 bijeenkomsten, waarbij een bijeenkomst ong. drie kwartier duurt. Dit is echter wel weer afhankelijk van de hulpvraag. Naast individuele behandelingen bied ik samen met Bernadette Bakker spel- en beweeggroep Tref! en Club Extra aan.

Contactgegevens
Mail:
nienke_ekelenkamp@hotmail.com
Tel. Nummer: 06 – 20 37 10 08

Peutergym doorlopend aangeboden op verschillende locaties

De Peutergym Extra is voor kinderen met een hulpvraag op kinderfysiotherapeutisch, logopedisch en sociaal gebied. Hierbij kunt u denken aan angst voor bewegen, niet samen kunnen spelen, niet/onduidelijk praten, veelvuldig vallen ed. De Peutergym Extra wordt op dinsdag (kinderopvang de Kanjer) en op vrijdag (kinderopvang Kiekadoe) gehouden om 11.00.

Lijkt dit wat voor uw kind dan kunt u uw kind opgeven.  U kunt uw kind nu opgeven via de link op deze website van de Peutergym Extra bij de homepage of via renate@fysiotherapiekruidenwijk.nl.